Blog & Haberler

Inmarsat: "IoT, Birincil Endüstri 4.0 teknolojisi olarak bulut bilişimi geride bırakacak."

26.10.2021 16:00


INMARSAT'tan yapılan araştırmalar, Internet of  Things (IoT) teknolojisine yapılan yatırımın bulut bilişim ve diğer dijital dönüşüm teknolojilerini geride bırakmaya hazır olduğunu gösteriyor.

IoT artık “gelişmekte olan bir teknoloji” olarak kabul edilemez. 2017 ve 2020 yılları arasında IoT yatırımları, bir kuruluşun BT bütçesinin ortalama yüzde 7'sini oluşturuyor. Önümüzdeki üç yıl içinde işletmeler, IoT bütçelerini yüzde 10'a çıkarmayı bekliyor.

Bunun, diğer Endüstri 4.0 teknolojilerine planlanan yatırımla karşılaştırması şu şekildedir:

  • Bulut bilişim (%9)
  • Yeni nesil güvenlik (%7,5)
  • Büyük veri analitiği (%7.3)
  • Robotik (%5,3)
  • Makine öğrenimi (%4,8)
  • Sanal gerçeklik (%4.3)

Inmarsat Enterprise Başkanı Mike Carter şunları söyledi:

"Son araştırmamız, IoT'nin artık şirketlerin önümüzdeki üç yıl içinde yatırım yapacağı birincil Endüstri 4.0 teknolojisi olduğunu ortaya koyuyor.

IoT'nin işletmeler için bir yatırım önceliği olarak ortaya çıkması ve IoT'nin önümüzdeki yıllarda sağlamasını bekledikleri artan maliyet tasarrufu seviyesi, bir teknoloji IoT'nin birden çok endüstride ne kadar yerleşik hale geldiğini göstermektedir.

Bununla birlikte, sektörler arasında hala gözle görülür farklılıklar vardır ve tüm kuruluşların teknolojiden optimum faydalar elde etmek için geliştirmeleri gereken birkaç önemli alan vardır, yani: güvenilir bağlantının sağlanması, veri yönetiminin iyileştirilmesi ve IoT beceri boşluklarının ve güvenlik endişelerinin ele alınması. 

Planlanan IoT yatırımlarında sektörler arasındaki yukarıda bahsedilen farklılıklarla ilgili olarak, petrol ve gaz firmaları önümüzdeki üç yıl içinde teknolojiye en fazla yatırım yapmayı planlıyor (ortalama 3,2 milyon dolar). Bunu elektrik hizmetleri şirketleri (3,1 milyon $), nakliye ve lojistik işletmeleri (3 milyon £), madencilik operatörleri (2,7 milyon $) ve tarım işletmeleri (2 milyon $) takip ediyor.

Covid-19, işletmelerin yalnızca günlük operasyonel verimlilik iyileştirmelerini sağlamakla kalmayıp aynı zamanda hızla değişen durumlarda iş sürekliliğini desteklemek için IoT ve bulut bilişim gibi Endüstri 4.0 teknolojilerini uygulama ihtiyacını vurguladı.

Carter, "Halihazırda hızla artan IoT benimsenme düzeylerini görmemize rağmen, Covid-19, IoT gibi Endüstri 4.0 teknolojilerinin iş sürekliliği için önemini vurguladı" diye ekledi.

“Dünyanın üretim ve tedarik zincirlerinin giderek daha fazla birbirine bağlı ve dijital hale gelmesiyle birlikte, tedarik zincirlerinin dijital ikizlerini üreten ve veri paylaşan şirketler bunun faydasını görüyor.”

Kaynak : iottechnews.com |  |  | TechForge Media